Kotwica

Kontrola podatkowa|

Jako doradca podatkowy reprezentuję klientów w sporze z organami podatkowymi. Specjalizuję się we wsparciu przedsiębiorców w ramach m.in. czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych.

Posiadam doświadczenie w sporach o charakterze krajowym oraz międzynarodowym angażujących takie kraje jak Malta, Cypr, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Luksemburg, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy jestem w stanie zapewnić najwyższe standardy prawnicze i biznesowe. Dbam nie tylko o skuteczne rozstrzygnięcie sporu z organami, ale również o komfort klienta.

Na gruncie krajowym biorę udział w czynnościach sprawdzających w zakresie m.in. zwrotów VAT i weryfikacji prawidłowych rozliczeń podatników w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Spory z organami stanowią jedno z najtrudniejszych wyzwań dla doradców podatkowych i samych podatników. Spory te wymagają znajomości nie tylko przepisów i argumentacji merytorycznej, ale również psychologii i taktyki procesowej.

Jako doradca podatkowy zapewniam wsparcie na każdym etapie sporu z organem. Reprezentuję swoich klientów w czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowaniach podatkowych. W tych ramach oferuję:

  • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów, odwołań, zażaleń, wniosków w toku postępowań,
  • opracowywanie optymalnej taktyki prowadzenia sporu,
  • udział w przesłuchaniach stron i świadków,
  • przygotowanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do NSA,
  • wsparcie adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony klientów w sprawach karnych skarbowych.